ראש העיר סיכם עם האלוף במילואים כי בימים הקרובים יושלם תהליך חפיפה מסודר של גורמי העירייה עם צוות חמ"ל החירום העירוני וגזבר העירייה ירכז את הפעילות. גורמי פיקוד העורף נשארים לפי שעה להמשך ביצוע משימותיהם בעיר

לאחר השינויים החיוביים במגמת ההדבקה בבני ברק, סיכם ראש העיר אברהם רובינשטיין עם האלוף (מיל׳) רוני נומה כי בימים הקרובים יושלם תהליך חפיפה מסודר של גורמי העירייה עם צוות חמ"ל החירום העירוני למניעת התפשטות נגיף הקורנה. גזבר העירייה אריק אדלר ירכז את פעילות החמ״ל מול גורמי העיריה השונים.

מהעירייה נמסר כי ראש העיר הודה לאלוף (מיל׳) נומה וצוותו על העשיה הברוכה והמקצועית במהלך התקופה, וסיכם עמו כי ימשיך לסייע ולייעץ לגורמי העירייה גם בתקופה הקרובה כחלק מההליך הזהיר לחזרה לשגרה בצל הקורונה. גורמי פיקוד העורף נשארים לפי שעה להמשך ביצוע משימותיהם בעיר.

כזכור, הממשלה אישרה הלילה במשאל טלפוני החלטה לסיוע מוגבר למקומות שהוכרזו כ"אזור מוגבל", בבני ברק ובירושלים, עם פקיעת ההכרזה לפי תקנות שעת חירום. הממשלה החליטה עוד להטיל על משטרת ישראל את המשך תגבור פעילות האכיפה של תקנות שעת חירום ושל צו בריאות העם ובפרט באזורים שהוכרזו בעבר "אזור מוגבל" והתחלואה בהם עודנה גבוהה. על פי ההחלטה יימשך הסיוע לאוכלוסייה ולאספקה נאותה של מצרכים ושירותים חיוניים בתוך הערים.

בהחלטה הממשלה מצוין כי היא "רושמת את הודעת הרשויות המקומיות ירושלים בבני ברק, כל אחת בתחומה, לאיתור חולים ומי שבאו איתם במגע הדוק וחייבים בבידוד ושלא ניתן לקיים את הבידוד בעניינם בבית המגורים או במקום אחר העומד לרשותם. וכן מינוי איש קשר לגבי כל בניין באזורים שהוכרזו כאמור, ככל הניתן, אשר יסייע בתיאום עזרה וסיוע לחולים ולמבודדים המתגוררים באותו בניין".

שרי הממשלה החליטו לקבוע יעד של העברת מחצית מהחולים (בניכוי מספר המחלימים ומי שכבר פונה למקום לבידוד) בכל אחת מהערים, למקומות לבידוד מטעם המדינה וזאת תוך עשרה ימים. בהחלטת הממשלה הוחלט להטיל על משרד הפנים לתאם עם הרשויות והגופים הרלוונטיים את העברת החולים והמחויבים בבידוד ועל המשך הסיוע כפי שניתן היום. פיקוד העורף ימשיך לסייע בהעברת החולים ומחיובי בידוד. ההחלטה תהיה בתוקף למשך תשעה ימים, עד ה-30 באפריל.

 

"לקיים מתווה מקל על הערים": הלילה הסתיים הסגר בבני ברק וירושלים