צריך לומר את האמת הבן אדם התמסר לעיר בצורה מעוררת השתאות, תודה רבה בשם כל התושבים.
ישר כח לראש העיר הרב רובינשטיין ועוזריו על היוזמה.
אגב, על העירייה להוציא הודעת תודה פומבית למר נומה.
הכרת הטוב!!