מה עוד צריך להיות שתבינו שמשמים אומרים ורוצים שתעלו לארץ,מחכים לכם,עדיף לעלות לארץ, מאשר ליברוח אליה.אוהבים אותכם ומצפים שתעלו.