בעקבות הנחיות משרד הבריאות והזהירות הנדרשת בימים אלו, הגאון רבי דוד לאו שליט"א פסק לדייני בתי הדין הרבניים ובו הנחייה על סידור הגט בימים אלו לפיה ניתן לסדר גט בימים אלו גם כשהאשה מקבלת את הגט עם כפפות על ידיה, ואין בכך חציצה

בעקבות הנחיות משרד הבריאות והזהירות הנדרשת בימים אלו במסגרתם נעשה שימוש במסיכה וכפפות, כתב נשיא בית הדין הגדול הגאון רבי דוד לאו שליט"א פסק לדייני בתי הדין הרבניים ובו הנחייה על סידור הגט בימים אלו.

בפסק ההלכה קובע הגר"ד לאו כי ניתן לסדר גט בימים אלו גם כשהאשה מקבלת את הגט עם כפפות על ידיה, ואין בכך חציצה, אך זאת רק לאחר שהכפפות יהיו שייכות לאשה וברשותה.

הפסק מגיע בהמשך להנחיית נשיא בית הדין הגדול כי בתי הדין הרבניים ימשיכו ליתן מענה ראוי למתדיינים, כולל סידורי גיטין, כשבכל בית דין הוצב דיין תורן שיתן מענה משפטי מיידי.