דברים שמסר בימים אלו זקן ראשי הישיבות מרן הגאון הגדול רבי יצחק שיינר שליט"א ראש ישיבת 'קמניץ' בירושלים וחבר מועצת גדולי התורה - שמעו ותחי נפשכם