הִילּוּלָא קַדִּישָׁא • היום הילולת הרה"ק רבי דוד מטאלנא זי"ע

היום הילולת הרה"ק רבי דוד מטאלנא זי"ע - י' אייר תרמ"ב
 • "הן בכו מכאבי בטן, אני בכיתי כי לא היתה להן אמא"

  תוכן מקודם

 • מחריד: ההודעה שגרמה לצוות הפגיה לפרוץ בבכי.

  תוכן מקודם

 • הילדים של עם ישראל: שרה נחמן ושילה מתחננים אלינו לעזרה

  תוכן מקודם

 • לחצו כאן וקבלו מנוי חינם לעיתון שחרית

  תוכן מקודם

יו"ד אייר

הרב הצדיק הקדוש המפורסם רבי דוד מטאלנא זי"ע נודע שמו בכל העולם כולו, היה רבי לאלפים ורבבות  והיה חידוש בהנהגתו המופלאת מאז בחיי חיותו כאשר נהרו אליו לברכה לעצה ואף לו רק להביט בצורת קדשו, הסיפורים על קדושתו וגדולתו הלה המה בפיות עמך בית ישראל בכל השנים בכל עת מצוא, הסיפורים המפורסמים בפי הצדיקים בכל הדורות היו לשם דבר.

הצדיק רבי דוד היה בן איש קדוש ונורא המגיד רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע שהיה בנו של איש אלקים המאור עינים זי"ע מבני היכלא של המגיד  ממעזריטש זי"ע, כידוע היו למגיד מטשערנאביל שמונה בנים קדושי עליון מפורסמים, כשכל אחד מאותם אריות הנהיגו חצרות קודש גדולים וידועים לשבטיהם.

אחר הסתלקות המגיד מטשערנאביל בכ' אייר תקצ"ח באו מקהילות ועיירות רבים לבקש את בניו הק' שיבואו לכהן פאר ברחבי אוקראיינא, וכל חצר שכזו הוקמה באופי ובסגנון מיוחד משלו, וואסלקיוב השוכנת בפלך קיוב זכתה לרבי דוד המפורסם מעיר טאלנא, לשם עבר ברבות השנים ,תחילה הוקמה שם בוואסלקיוב הויף גדול והחלו חסידים לנהור בכל עת מצוא.

חכימא דיהודאי

מיום לידתו כונה בתואר "חכימא דיהודאי" וכך נתפרסם שמו הקדוש בכל העולם כולו.על כך מסופר שהרה"ק נורא שמו הרבי ר' ברוך ממעזבוז זי"ע היה בעת לידתו של רבי דוד בחצר הקודש טשערנאביל לרגל חתונת נכדו וכובד בסנדקאות ובראות את הרך הנולד אמר שהוא חכם הדור…במשך השנים התפרסמו אלפי אמרות נעימות ודברי חכמה מפ"ק מעט מהם באו בדפוס.

ספריו הק'

מאמרי קודש עמוקים מחזקים את העם  בלימוד התורה באמונה, ועוד, הרבה להשמיע לקהל הקודש, מידי שבת בשבתו אופן אמירתו היה מבהיל עד מאד כפי שהעידו צדיקי הדורות, היה נראה בעולם אחר בבחי' שכינה מדברת מתוך גרונו, היה ווריד בולט במצחו הק' היו רואים את הדופק…..ותו לא…. ספריו הק' מגן דוד ברכת דוד קהלת דוד הודפסו אז באותם שנים בכמה כמה מהדורות, והיו יקר ערך למאד, הספרים מאד מסוגלים לאמונה. ואלפי רבבות לומדים והוגים בספריו הק' מאז ועד הלום.

יחיד בדורו

הנהגה פלאית ביותר, צדיקים העידו שבו לעולם להזריח אמונה בלבבות ישראל בפרט בשנים כה קשות בהם נסיונות של משכילים שהילוכם הכה מכות קשות, נסיונות של מגורים באלפי כפרים בין כל הגויים למיניהם, עם תנאי פרנסה לא קלים, נצרך היה למנהיגים בעלי אופי חזקים מאד…הרבי מסר נפשו בגוף ובנפש עבור כל אחד ואחד כאבא וכרבי כאחד, ברוחניות ובגשמיות. הרבי מטאלנא לחם מלחמת קודש עם המשכילים בפרסום רב, לא פיחד מהם כלל וכלל משימה שהיתה כרוכה במסירות נפש רבה,  רבים מן הצדיקים דאז לא מצאו את כוחם לעמוד בחזית קשה ומסוכנת זו בגלוי לעיני כל העמים, ורבי דוד הכה בהם קשות ואף הצליח להחזיר רבים וטובים גם מן הנופלים ברשתם המתועב. לא חשש מלבוא עמם בשיחה ותמיד השיב פניהם ריקם, אף הם לא נמנעו מהילחם בנהירה ההמונית אליו, בידעם שמי שרק דורך לו פעם אחת בחצר קדשו, לא ישמע להם לעולם.

חצר מפוארת במינה

במשך השנים הוקמה בטאלנא חצר מפוארת גדולה בתפארתה, היא עצמה היא כעין עיירה לעצמה ובה בית מדרש שהכיל אלפים בבית אחד, ועוד בנין מפואר לטישים מן המיוחדים ביותר שהיו באותה עת, החצר התנהלה ברוב פאר והדר דבר שלעצמו משך רבבות וכל זה היה להציל נשמות רבים בעטיו של הזמן, כך שלזכות ליכנס לקבל ברכת קדשו היה צורך זמן רב של המתנה, ובשל כך היה מוכן אכסניות ומטבחים לאש"ל, זה עצמו קירב לבבות ישראל באותם ימים.

כלי קודש על פני אוקראיינא

רבנים ומוצי"ם ושוחטים מבית היוצר של חצר הקודש טאלנא היתה לשם דבר, לשם קבלת הורמנא והסכמה היו באים ללמוד בבית המדרש המיוחד לשם כך ואחרי עריכת המבחנים והשימוש בפועל אצל הרבנים הממונים ע"כ היו מקבלים הסכמת הרבי כשהא מכוון במפורט לאיזה עיירה השוחט מתאים. כך שהיו מאות רבים של שובי"ם מטעם החצר.

הילולא קדישא יו"ד אייר כ"ה לעומר

בהיות הצדיק בשנת ע"ד לחייו נסתלק לשמי מרומים, באותה עת ביקש להזמין על ידי מכתבים רבים את אלפי החסידים לרגל בר מצוה של נכדו ממלא מקומו ובליל שבת קודש לאחר חצות ליל נסתלק לתדהמת כל אלפי המוזמנים לשבת שחשבו לחסות בצל הקודש, יום ההילולא של הרבי היא יום ספירת נצח שבנצח המאפיין את מידתו בכל עוז ותעצומות את עבודת הקודש שלו בכל שנות הנהגת הדור עלי אדמות.

הקמת האהל מחדש

אחרי שנות החורבן הנורא בכל רוסיא לעת פתיחת שערי ברית המועצות בשנת תש"ן שלח מרן אדמו"ר הק' זצ"ל מטאלנא שליחים לראות מה עלה בגורל בית הקברות בעיר טאלנא, והיו צריכים להקים מחדש את האהל שנחרב ברבות השנים זכה במצוה רבה זו הרה"ח ר' הערשל סירקיס שליט"א שהיה הראשון שנסע עוד בשנת תשמ"ח לשקם קברי הצדיקים באוקראיינא  ולזכותו הרבה הרבה מן הקברים שכיום משמשים למקומות תפילה.

מסע הקודש סקווירא

בקיץ תש"ן נסע כ"ק אדמור מסקווירא שליט"א לפקוד את קברי הצדיקים באקראיינא יחד עם פמליית חמש מאות חסידים מארה"ב היתה זו נסיעה ראשונה לאחר שנים הקומניסטיות שהיו סגורים מבואם של יהודים,  את הרושם הנורא אז בכל אותם מקומות שבאו אי אפשר לפרט כי מאותה ביקור  הבינו באוקראינא (בין היתר גם בטאלנא) כי יחלו לחזור אלפי חסידים בשנה ויפקדו קברי צדיקים כך גם הגויים ישמרו ביתר שאת את המקומות שהיו עזובים משך חמישים שנה האחרונים.

מסע הקודש טאלנא

בשנת תשס"ז לרגל ההילולא קדישא נסע כ"ק אדמו"ר מטאלנא שליט"א עם מאות חסידים מכל העולם לפקוד את הציון הק' והוסיף עוד חלק חשוב לאהל הק' ומני אז באים רבים בכל ימות השנה להתפלל במקום,

קניית בית גדול על מקום שבו

ומחמת כך נרכש בס"ד בשנת תשע"ו בהשתדלותם של מכון נצח דוד הידוע בהפצת מעיינות בית טאלנא – טשרנוביל ובכל עניני חצר הק' בית מיוחד שיהוה לבית מדרש ומקוה בשביל הבאים לשם, ומידי שנה נערכת אף שם סעודת הילולא, ואורחים רבים באים לעיר טאלנא לתפילת שחרית ומקוה ועריכת סעודה. ואף כבר באו במשך השנים קבוצות מחסידי סקווירא יחד עם בני האדמו"ר שליט"א שזכינו שכבר היו כל ארבעה בני אדמו"ר מסקווירא שליט"א לתפילת שחרית ומקווה וכן לסעודות וכן הרה"צ ר' אהרון מרדכי רוקח שליט"א בן אדמו"ר מבעלזא שליט"א ועוד רבנים שבאו לשהות יחד עם קבוצות ונהנהו מפועלות ההויף

שיפוץ הציון הק'

בשנת תשע"ב שיפצו את הציון הק' מאחר שהיה זקוק לשיפוץ יסודי בהשתדלותם של אנשי חיל אנשים חשובים אוהדי וחסידי בית טאלנא שיחי"ו ובתוכם הנגה"ח ר' שמואל שמעלקא פלדמן שליט"א וכן מוסדות  אור יוחנן טאלנא ב"ב אשר מסרו מהונם ממון רב לכבודו של הצדיק בעל הילוללא זיע"א ושיפצו את הציון הק' לשם ולתפארת וכן הותקן אז חשמל ומים כדי שימש את הבאים להתפלל ולהפקד בדבר ישועה ורחמים

בשנה שעברה שנה שנת תש"פ בשנה אשר המגיפה התחוללה בכל העולם כולו

מינה שליחי חצר הק' טאלנא שליח מיוחד המתגורר באוקראיינא שיעביר את כל השימות לציון הק' לישועה שלימה.

מסירת שימות לתפילה

מידי שנה בשנה אחרי עריכת שלחן הטהור על ידי כ"ק אדמו"ר מטאלנא שליט"א בבית המדרש הגדול בירושלים מוסר הרבי קויטלאך רבים לשליחים הנוסעים לציון הק' ובראשם להמשב"ק הגה"ח ר' אליהו דינקל שליט"א ומשב"ק הרה"ח ר' אלזער קליין שליט"א אשר שמשו בקודש רבות בשני אצל מרן אדמו"ר הק' זיע"א אשר מאז שנים קדמניות נוסעים כמדי שנה בשנה ואף יותר מכך כדי לעמוד על המשמר בשליחות הק' של מרן אדמו"ר הק' זיע"א ולהבלחט"א כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

וכן עוד היד לנטות להרחיב ולהגדיל את הבית והשטח שקנו כדי לשרת את הבאים לעיר הק' טאלנא לפקוד את ציון בעל הילולא זיע"א

ויהיו רצון שזכות בעל הילולא יגן בעד כל כלל ישראל ונזכה לביאת משיח צדקינו ומלכינו בראשינו . אמן.

 

כתבות קשורות

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן Hide picture