וואו חרדת הקודש איזה כיסופין שמחה ורעדה פנימית זה העביר בי לראות את המקום הקדוש