זוהי ההוכחה לבלוף "ההישגים המדיניים" של ביבי.
טראמפ לצידנו בגלל טראמפ, לא בגלל ביבי.
ואירופה תוכיח..