בושה וחרפה אני אישית באתי לשם והמקום היה סגור לאירגון הידברות עד לשעה 8.00 בערב .תשאלו למה ??
תשובת השוטר-ככה!
וכל התמונות שמראים פה זה רק המלקקים/המקורובים או שאתה בן של או נכד של אחרת אתה נשאר למעלה איפה שהאוהל עם השוטרים
תודה לאירגון הידברות על זה שדאגו לסגור לנו גם את המערה ,זיכוי הרבים'