endy Hechtman/Flash90

הממשלה אישרה: ניתן לקיים אירועים עם 50 איש בשטח פתוח של גני אירועים

הממשלה אישרה כעת במשאל טלפוני כי ניתן יהיה לקיים אירועים בשטח פתוח של כל בית עסק המקיים אירועים, בכפוף למגבלות הקיימות לעניין התקהלות במרחב הציבורי בהתאם לצו בריאות העם. המגבלה עומדת כיום על עד 50 אנשים בשטח פתוח

הממשלה אישרה כעת במשאל טלפוני כי ניתן יהיה לקיים אירועים בשטח פתוח של כל בית עסק המקיים אירועים, בכפוף למגבלות הקיימות לעניין התקהלות במרחב הציבורי בהתאם לצו בריאות העם. המגבלה עומדת כיום על עד 50 אנשים בשטח פתוח. הכוונה מקומות כמו גני אירועים וכדו'.

בהודעת משותפת ממשרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות נמסר כי על מפעיל בית העסק לעמוד בכל הכללים החלים על הפעלת מקום ציבורי ובכלל זה שמירה על ריחוק פיזי בין המשתתפים, עטיית מסיכות, ושמירה על כללי היגיינה. בכל מקרה לא ישהו במקום כמות אנשים ביחס העולה על אדם לכל 15 מ"ר.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו