כל הזמן מתרצים שבחירות היו מבזבזות יותר כסף ,
ואני לא מבין – אתה אומר תודה לגנב שגנב ממך רק את האוטו ולא את הדירה?
אם הם לא מצליחים להסתדר ביניהם – שביבי וגנץ ילכו הביתה!
מה פתאום לעשות עוד בחירות מכספינו ואחרי זה לקחת את מה שנשאר מהכסף כדי להקים ממשלה ,
ואז להגיד – בחירות עולה יותר!