בהיכלי ישיבות 'בריסק' שבירושלים החלו לחזור לשגרה ופתחו את ה'זמן', ראש הישיבה הגרא''י סולוביצי'ק החל למסור שיעורים ברמקול ובהיכל בית המדרש זאת לאחר שנים שהשיעורים נמסרו לתלמידיו הקרובים מסביב שולחנו של הרב מבריסק זיע''א • פרסום ראשון

היסטוריה של ממש נרשמה בקרב תלמידי ישיבת 'בריסק' של ראש הישיבה הגאון רבי אברהם יהושע סולוביצי'ק שליט"א לאחר שעם פתיחת ה'זמן' החל ראש הישיבה למסור את שיעוריו הקבועים בהיכל בית המדרש עצמו כשהדברים מועברים ברמקול לכלל בני הישיבה.

מדובר באירוע חריג והיסטורי בקרב תלמידי 'בריסק' שכן במשך שנים רבות היה ראש הישיבה הגרא"י סולוביצי'ק שליט"א מוסר את השיעורים רק לתלמידיו הקרובים ממש בחדר קטן שבבנין הישיבה כשהוא יושב מסביב לשולחנו של מרן הרב מבריסק זיע"א.

ל'חדשות JDN' נודע כי בהוראתו של ראש הישיבה כלל התלמידים חזרו לשגרת הלימודים בהיכל הישיבה שברחוב פרס בירושלים כשהם מתבקשים לשמור על כללי הזהירות בהיגיינה ובשמירת מרחק ראוי בן אדם לאדם.


הגאון רבי משולם דוד סולוביצי'ק

גם בהיכל ישיבת 'בריסק' של זקן ראשי הישיבות הגאון רבי משולם דוד סולוביצי'ק שליט"א החלו את ה'זמן' אם כי מטעם הנהלת הישיבה נמסר לבחורים כי כל המגיע להיכל הישיבה זה על דעתו האישית בלבד, ואין כל אחריות להנהלת הישיבה.

בשל חולשתו של ראש הישיבה הגרמ"ד סולוביצי'ק שליט"א הוא נשאר לעת עתה במעונו אך בנו מגיע להיכל הישיבה שברחוב גרוסברג שבירושלים ומוסר במקום שיעורים לתלמידים. לעת עתה אין בישיבה ארוחות עד להודעה חדשה.

גם בהיכלי ישיבות 'בריסק' שבראשות הגאונים רבי יחיאל ורבי חיים סולוביצי'ק בניו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר סולוביצי'ק זצ"ל החלו את ה'זמן' באופן רשמי, כשבשני הישיבות חזרו לשגרה מלאה אם כי תחת שמירה על כללי הזהירות.