צילום: שוקי לרר

בשמחה רבה וברגשי לב הומים התקיים מעמד קביעת מזוזות לבניין החדש והמפואר של ת"ת תפארת בנים מונקאטש בני ברק שנבנה והושלם ע"י עיריית בני ברק ברח' יעל 3

הבניין בניין גדול ורחב ידיים כיתות גדולות אשר מרחיבות את דעת האדם ובו ישוכנו בעזהי"ת כ 500 תלמידי תשב"ר שיזכו לצאת ממיצר בלומדם עד כעת במבנים קטנים ובצפיפות וכעת ירווח להם וכפי שאמרו חז"ל דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם ובודאי שכבדי ללמוד ולהבין את תורתינו הק' בדור זה צריך ההרחבה וההרווחה.

המעמד התקיים בערש"ק אמור יד' אייר פסח שני במספר מוזמנים מצומצם ביותר לרגל המצב וכפי ההוראות המיוחדות לתקופה זו.

פתח את המעמד הרב פינחס מילר הי"ו מנהל הת"ת שפתח בשבח והודיה נרגשים לבורא עולם על כל הטוב והחסד שגמל עם ילדי התשב"ר שזוכים להיכנס למשכנם הקבוע והמרווח אחרי 32 שנות נדודים וצפיפות. הרב מילר ציין שמעמד זה מתקיים בצניעות רבה לאור המצב וכפי שאמרו חז"ל (תנחומא שמות לד) שלוחות שניות התקיימו היות שניתנו בחשאי וע"כ אנו גם מקויים שתשרה הברכה בבניין זה.

כמו"כ הודה נרגשות לראש העיר הרב אברהם רובינשטיין הי"ו שניצח על מלאכת גמר הבניין ועזר רבות לת"ת וכן הודה ברגש למ"מ ראש העיר הרב חנוך זייברט הי"ו שיזם את מלאכת ההקצעות והבניה לכל התתי"ם בעיר וברוב עמל ויזע של שנים רבות מלאים קשיים ומכשולות זוכה היום לראות את הבניין בתפארתה.

במעמד השתתפו ונשאו דברי ברכה קצרים כ"ק אדמו"ר מזוטשקא שליט"א הגה"צ ר"מ גלבר שליט"א רב דקהל מונקאטש הגה"צ ר' סיני הלברשטם שליט"א רב דשיכון ג' ראש העיר ומ"מ אישי ציבור הנהלת הת"ת וההנהלה הרוחנית הרה"ג ר"י גפנר והרה"ג ר"י שלזינגר.