בתגובת פרקליטות מיסוי וכלכלה שהועברה לסניגורי ראש הממשלה בנוגע לבקשתם לפטור את ראש הממשלה מהתייצבות לדיון שנקבע לתחילת השבוע הבא נכתב כי "דיון הקראה אינו דיון טכני. הוא מהווה פתיחה של המשפט"

לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש שלא להתייצב בבית המשפט לפתיחת משפטו ביום הראשון הקרוב, הודיעה היום (שלישי) פרקליטות מיסוי וכלכלה בתשובה שהועברה לסניגורי ראש הממשלה כי היא אינה פוטרת אותו מהתייצבות לדיון שנקבע לתחילת השבוע הבא. "המאשימה אינה רואה מקום לשנות מהחלטות בית המשפט הנכבד בדבר התייצבות הנאשמים לדיון ההקראה" נכתב.

עוד כתבו בפרקליטות כי "הנחת המוצא בהליך הפלילי היא כי נאשם נוכח במהלך ניהול המשפט בעניינו. כך קבע המחוקק – לנוכחות הנאשם במשפטו חשיבות גם בהיבט של מראית פני הצדק ואמון הציבור בהגינות ושוויוניות ההליך הפלילי ביחס לנאשמים כולם".

בפרקליטות ציינו את דבריו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר: "נוכחות נאשם במשפטו אינה אך ביטוי לאוטונומיה של הרצון הפרטי שלו. נוכחות נאשם במשפטו היא ערך ציבורי. ביסוד ערך זה מונח הצורך לקיים. את 'הצדק בהדרו' ואת 'מראית פני הצדק' גם יחד".

כזכור, אתמול פורסם כי ראש הממשלה נתניהו ביקש שלא להתייצב בבית המשפט לפתיחת משפטו ביום הראשון הקרוב. כל הנאשמים נדרשו להגיע לבית הדין בפתיחת משפטם על אף שהדיון בפתיחת המשפט הוא בעיקר טכני ואין צורך מהותי בנוכחות הנאשמים.

ביום ראשון אמר נתניהו בריאיון לכאן חדשות כי יתייצב לדיונים ככל שצריך ולפי הדין: "אעשה מה שהדין מחייב, אני אהיה שם במידת הצורך, כמידת הדין". בפרקליטות צפויים לבקש שהמשפט יתנהל כמה פעמים בשבוע ומעריכים שלא יהיה הסדר.

בשבוע שעבר קבע בית המשפט המחוזי בירושלים שהדיון הראשון במשפטו של נתניהו – לא יועבר בשידור ישיר. המשפט עצמו יתקיים, על פי הנחיות משרד הבריאות כשכל הנוכחים יהיו עם מסכות ובהפקדה על שמירת מרחק של שני מטרים בין אחד לשני. בהחלטה של בית המשפט נקבע שהדיון יתקיים בתאריך המתוכנן, בסוף החודש וכי הוא יתנהל על פי ההגבלות.

בהחלטה נכתב כי "נוכח הנחיות משרד הבריאות, לפיהן יש לשמור על מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם, ישנה מגבלה על מספר האנשים שיוכלו להיכנס לאולם הדיונים. לפיכך, לדיון הקרוב יוכלו להיכנס, בנוסף לנאשמים, פרקליט אחד מטעם המדינה וסנגור מייצג אחד לכל אחד מהנאשמים".

"הדיון יוקרן בטלוויזיה במעגל סגור בשני אולמות נוספים, בהתאם להנחיות משרד הבריאות ובתאום עם מערך דוברות בתי המשפט. מעבר לכך הדיון לא יצולם ולא ישודר בשידור ישיר. בהתאם להוראות מנהל בתי המשפט, חלה חובת חבישת מסכות בבית המשפט, באולם הדיונים ובאולמות בהם יוקרן הדיון", לשון ההחלטה של השפוטים רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם.