איך הליך משפטי לגיטימי – הוא רק לא ביבי?
ואיך החלטה משפטית לגיטימית אף היא – הינה רק לא ביבי?