פרקליטי ראש הממשלה, עמית חדד ומיכה פטמן הגיביו להחלטת פרקליטות מיסוי וכלכלה וטענו כי "אין מנוס מלקבוע שתגובת הפרקליטות אינה נובעת ממניעים ענייניים אלא באה לשרת את המסע התקשורתי להציג תמונה של ראש הממשלה נתניהו על ספסל הנאשמים"

פרקליטי ראש הממשלה בנימין נתניהו עורכי הדין עמית חדד ומיכה פטמן הגיבו להחלטת פרקליטות מיסוי וכלכלה כי היא אינה פוטרת את נתניהו מהתייצבות לדיון שנקבע לתחילת השבוע הבא, וטענו כי "תגובת הפרקליטות היא מופרכת בעליל".

"אמנם נושא הדיון ביום א׳ הוא ״הקראה״ של כתב האישום, אבל בפועל לא תתבצע שום הקראה", הוסיפו פרקליטי ראש הממשלה. "הסניגורים של ראש הממשלה ישיבו כמקובל שהוא מודע היטב לכל פרטי כתב האישום".

"מדובר בדיון טכני ואין שום צורך בנוכחותו של ראש הממשלה באולם בית המשפט. יתר על כן, בנסיבות מסוימות הפסיקה מתירה למי שמיוצג ע״י עורך דין להעדר מחלק ניכר מישיבות ההוכחות בהמשך המשפט. קל וחומר שהדבר נכון כשמדובר בישיבה טכנית, בה ממילא לא יתרחש דבר שדורש עניינית את נוכחותו של רה״מ בדיון. יש לכך מספיק תקדימים בעבר".

"אין מנוס מלקבוע שתגובת הפרקליטות אינה נובעת ממניעים ענייניים אלא באה לשרת את המסע התקשורתי להציג תמונה של ראש הממשלה נתניהו על ספסל הנאשמים, כהמשך לקמפיין "רק לא ביבי". למקרה שמישהו לא שם לב, הבחירות כבר הסתיימו וראש הממשלה נתניהו פועל במרץ במסגרת ממשלת האחדות שהקים לטפל בבעיות הבוערות של הקורונה, הכלכלה והחזרת אנשים למעגל התעסוקה. הוא ימשיך לעשות זאת גם ביום ראשון, לפני ואחרי הדיון בבית המשפט".

כזכור,פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה בתשובה שהועברה לסניגורי ראש הממשלה כי היא אינה פוטרת אותו מהתייצבות לדיון שנקבע לתחילת השבוע הבא. "המאשימה אינה רואה מקום לשנות מהחלטות בית המשפט הנכבד בדבר התייצבות הנאשמים לדיון ההקראה" נכתב.

עוד כתבו בפרקליטות כי "הנחת המוצא בהליך הפלילי היא כי נאשם נוכח במהלך ניהול המשפט בעניינו. כך קבע המחוקק – לנוכחות הנאשם במשפטו חשיבות גם בהיבט של מראית פני הצדק ואמון הציבור בהגינות ושוויוניות ההליך הפלילי ביחס לנאשמים כולם".

בפרקליטות ציינו את דבריו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר: "נוכחות נאשם במשפטו אינה אך ביטוי לאוטונומיה של הרצון הפרטי שלו. נוכחות נאשם במשפטו היא ערך ציבורי. ביסוד ערך זה מונח הצורך לקיים. את 'הצדק בהדרו' ואת 'מראית פני הצדק' גם יחד".