כ"ק האדמו"ר מזוטשקא שליט"א ערך את שולחנו לרגל הילולת זקינו הרה"ק ר' שלמה מזוועהיל זי"ע • בטיש השתתף גם כ"ק האדמו"ר מנדבורנה אראד שליט"א מבני ברק • צילום: שוקי לרר

היום יום שלישי ערך כ"ק האדמו"ר מזוטשקא שליט"א לחיים-טיש לכבוד הילולת זקנו הרה"ק רבי שלומקה מזוועהיל זי"ע

כידוע יום פטירתו הוא בספירת יסוד-שביסוד שבספירת העומר, המסמלת קדושה וטהרה, מידה בה היה מופלג כל ימי חייו עד מסירות נפש.

האדמו"ר מזוטשקא שליט"א האריך בשיחת קדשו בעניני קדושה הנצרכים לבני דורנו, ובתוך דבריו התייחס לתקופת הקורונה, אשר ראו בה את ההשתוקקות העצומה של החסידים לטבילה במקוה, אך זאת ראוי לדעת, כי עכשיו שב"ה הוקל מעלינו ההסתרה, אין להתרשל חלילה מלהיטהר ולהתקדש.

כן העלה בדבריו פרקי חינוך ממשנת בעל ההילולא, שהמטרה היא לנטוע בלב הילד והתלמיד רוממות על שזכה להתקדש ולהתבדל מהמאוס והסחי.

האדמו"ר שליט"א לימד את קהל חסידיו ניגון חדש על המילים "ואטהר ואתקדש בקדושה של מעלה".