האדמו"ר ממודז'יץ בלחיים טיש לרגל הילולת זקינו הרה"ק מזוואלין זי"ע ולרגל החזרה לביהמ"ד שנערך בהשתתפות אברכי החסידות הצעירים מבני ברק • צילום: שוקי לרר