מרן ראש הישיבה הגאון רבי שלום כהן שליט''א יוצא בהוראה לפתוח באופן מיידי את שערי המוסדות לחזרה ללימודים תוך הקפדה יתירה על הנחיות משרד הבריאות. "דבר זה גורם נזק רוחני לבני התורה, וכבר נודע לי על תלמידים רבים שנחלשו בימים אלו"

בשל התקנות המאפשרות פתיחת מוסדות חינוך על פי הנחיות משרד הבריאות ובצל החשש של ראשי מוסדות ומנהלי התתי"ם לפתיחה מחודשת של מערכת הלימודים, נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה הגאון רבי שלום כהן שליט"א יוצא הבוקר (רביעי) בהוראה לפתוח באופן מיידי את שערי המוסדות לחזרה ללימודים תוך הקפדה יתירה על הנחיות משרד הבריאות.

במהלך מכתבו פונה מרן ראש הישיבה הגר"ש כהן למנהלי המוסדות המתמהמהים לפתוח את המוסדות; "דבר זה גורם נזק רוחני לבני התורה, וכבר נודע לי על תלמידים רבים שנחלשו בימים אלו וחלילה שאחריות זו תוטל על ראשי הישיבות שמוסרים נפשם לאהבת והעמדת התורה ושלא נהיה מהצועקים לשעבר".

במכתב שנשלח למנהלי מסודות החינוך כותב ראש הישיבה: "בהיות ועפ"י הנחיות גורמי הבריאות המוסמכים ישנם אפשרויות שונות לפתוח את היכלי הישיבות והתתי"ם מבלי לסכן את בריאות המלמדים והתלמידים, ועדיין ישנם רבים שמתמהמהים בזאת, ולצערינו דבר זה גורם נזק רוחני לבני התורה, וכבר נודע לי מהעוסקים בדבר על תלמידים רבים שנחלשו בימים אלו וחלילה שאחריות זו תוטל על ראשי הישיבות שמוסרים נפשם לאהבת והעמדת התורה ושלא נהיה מהצועקים לשעבר".

"על כן חובה קדושה על כל ראשי הישיבות ומנהלי המוסדות לברר את האפשרויות העומדות לרשותם לפתיחת המוסדות באופן מיידי ויעשו כן תוך הקפדה יתירה על כל כללי הבריאות הנדרשים באופן המחמיר וחמירא סכנתא מאיסורא".

יצוין כי על קריאת קודש זו לראשי הישיבות ותלמודי התורה הוסיף את חתימתו גם הגאון הגדול רבי יהודה כהן שליט"א ראש ישיבת 'יקירי ירושלים'.