למה תמונה של מצלמות באנגליה ?
נו חבראה ב JDN, הראו לנו קצת מקצועיות.