במלאות 90 שנה ל"וועדת הכותל" שדנה בבעלות היהודית על הכותל לפני 90 נחשפת מעורבות עמוקה של הגה"צ הרנ"ג ויינטראוב זצ"ל בפרשיה שהסעירה את העולם היהודי כולו.  הניסיונות להיכנע לעמדה הערבית של המנהיגים הלאומיים והעמדה החרדית הבלתי מתפשרת לשמירה על הבעלות היהודית של הכותל המערבי • התחקיר המלא והדרמטי עם מסמכים נדירים.

בלעדי: מעורבותו של הרנ"ג וינטרוב ב"ועדת הכותל" לפני 90 שנה

90 שנה להקמת וועדת הכותל אנו מציגים חשיפה מיוחדת מהפרשיה שהדהדה בכל העולם היהודי, לא להביע הסכמה על ויתור לבעלות יהודית הכותל המערבי. השבוע נחשף מכתב נדיר ביותר של הגה"צ רבי נח גד ויינטראוב זצוק"ל להגרא"י הכהן קוק לא לחתום על פשרות על בעלות הכותל המערבי.

בעקבות מאורעות תרפ"ט בו נרצחו עעשרות יהודים על ידי הפורעים הערבים, הוקמה בקיץ תר"צ 'ועדת הכותל', על ידי השלטון האנגלי ששלט אז בארץ,  בעקבות טענות הערבים על תפילות היהודים במקום המקודש ביותר לעם היהודי.

בוועדת הכותל שהוקמה פעלו בה יד ביד כל הנציגים היהודים. ההסכמות שהתבשלו במשא ומתן היו, שהיהודים יצהירו שהכותל הוא קניין של הערבים, והערבים מצידם יכריזו על זכות היהודים לגשת לכותל ולהתפלל ללא הפרעה.

בשלב מסויים נציגי המוסדות הלאומיים הסכימו להצעה, וכדי למנוע מהרבנים להתדבר ביניהם הם שלחו משלחות נפרדות לרב הראשי לארץ ישראל הרב אברהם יצחק הכהן  קוק ומנגד לגאב"ד ירושלים הגאון רבי  יוסף חיים חיים זוננפלד, שללא הסכמתם למהלך אי אפשר היה לבצעו ולהגיע להסכמות.  כל זה התרחש בחודש אלול תר"צ.

לפי עיתון "הארץ" בכותרתו הראשית מיום ט"ו אלול תר"צ חלק מההסכמות של וועדת הכותל שקיבלה את הסכנת המוסדות הלאומיים בארץ ישראל "מודים היהודים בבעלות המוסלמים על הכותל וחצרו ואילו המוסלמים מודים בזכות היהודים לבוא אל הכותל ולהתפלל בלי טקסים ובלי מחיצה ולא מתוך ספרים ולא להרים קול בתפילה".

מכתב מדהים שנשלח אל הרב קוק כאשר הגיעה ההצעה של וועדת הכותל לפיה היהודים יוותרו על הבעלות בכותל, ופורסמה בעיתונים העבריים של אז  "הארץ" ו"דואר היום", כאשר עלה החשש שמא יצליחו להטעות את הרבנים ולהסכים לפשרה על הכותל.

מדובר במכתב שכתב  הגה"צ רבי נח גד וינטרוב מי שנחשב לאחד מגדולי סופרי החסידות של אותם הזמנים, איש ארץ ישראל, ממייסדי הישוב הראשון באזור גוש עציון מגדל עדר בשנת 1926 ונחשב לאיש סודו  של הגה"צ רבי  יוסף חיים זוננפלד.

בקשתו של הרב נח גד וינטרוב במכתב למרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל לא להסכים בשום תנאי להסכם לאחר שניסו והתאמצו להחתימו על ההסכם.

מתעקשים על כבוד תורתו שיחתום

המכתב הוא מיום י"ז אלול תר"צ  הממוען "לכבוד הגאון האדיר וכו' מהור"ר אברהם יצחק הכהן קוק שליט"א" בפענוח קל בסוגריים מרובעות.

"מחמת ההתרגשות עצומה אין לי הכוח להאריך בתוארים, כי שמעתי  בזו הרגע שקרוב הדבר לחתום על קושאן [בעלות] של הכותל שינתן להערבים מפחד שהממשלה תעשה פוגרומים.

"אוי לי אמי שילדתנו על עת כזאת לראות ולשמוע כזה, כי זה ממש כענין "כתבו לכם על קרן השור", [שאין לכם חלק באלוקי ישראל] ואמרה  לוקוס ולוקס עד מתי אתה מכלה…

"ובוודאי מי שידו יהיה במעל הזה מרה יהיה באחריתו, כי סוף כל סוף ממשלת הזדון [ממשלת אנגליה] אם רוצה לערוך פוגרומים תעשה אפילו אם יחתמו. כי אם חס ושלום ישאר הרשעה הזאת בארץ [מלכות אנגליה] חלילה לא יישאר רגל ישראל בארץ.

"ומובטחים אנחנו שיבוער הרשעה הזאת מן הארץ. וארור יהיה מי שיתן יד ליגע ב"ההר הטוב הזה והלבנון" (דברים ג' כ"ה) [לפירוש רש"י ההר הטוב זה ירושלים והלבנון זה בית המקדש], כי גורלו יהיה כגורל המחריבים , ושמו ישאר לשמצה כשם סנבלט וטובי ימ"ש. [שהפריעו בתקופת נחמיה לשיבת ציון ובניית ירושלים]

"על כן אינני צריך להתרות בכבוד תורתו שליט"א, אבל בכל זה מצאתי עוז בנפשי לבוא בשורותיים על הגליון הזה כי הרשעים הצד האחר מתעקשים על כבוד תורתו ומתאמצים שיחתום. נא ידע אשר דעת הקהל הוא אחר, וקח גיליון וכתוב בחרט אנוש להם דברים קשים כגידין יתרחקו מעל גבול ישראל ולא יתהפך הטוב חלילה.

דברי הבוכה ומבכה במר נפש על בזיון השם והתורה וארץ הקודש

נח וויינטראב

מדובר במכתב נדיר ביותר שלא נחשף עד כה בפרשת ועדת הכותל הידועה

המכתב של הרב נח גד וינטרוב הגיע בסמוך להגעת נציגי המוסדות הלאומיים בראשות יצחק בן צבי לביתו של הרב קוק ומשלחת נוספת שהגיע בו זמנית לביתו של הרב זוננפלד לשכנעם לחתום על ההסכם.

"המכתב שופך אור חדש על הפעילות החרדית בוועדת הכותל למנוע כל פשרה בבעלות היהודית על הכותל" אומר הרב שבתי ויינטראוב נכדו של הרנ"ג וינטרוב.  המכתב ששלח סבי לרב קוק ונחשף כעת לראשונה מוכיח עד כמה סבי מלבד זאת שהיה ענק בתורה היה מעורה בוועדת הכותל שהסעירה את העולם היהודי ופעל מאחורי הקלעים למנוע מהמוסדות הלאומיים להגיע לפשרה בנושא הכותל המערבי שריד בית מקדשנו".

להשלמת הרקע לדברים נביא דברים מעדות כלי ראשון שסיפר בעיתון הצופה (ט' תמוז תש"ל) ר' שמואל הכהן וינגרטן שהיה עד ראיה ושמיעה למהלכים הדרמטיים בין הרב קוק לרב זוננפלד בקשר לכותל המערבי:

"לאחר צאת המשלחת (של המוסדות הלאומיים) הרב קוק חיפש את שמשו ואמר לו: 'הייתה אצלי משלחת מהוועד הלאומי וביקשה ממני להסכים ולחתום על הסכם בו מכיר הצד היהודי בבעלות הערבים על הכותל המערבי. אמרתי להם: …הואיל והדבר תלוי בי ובחתימתי, איך אני יכול לוותר על מתנת הקב"ה לעם ישראל? משער אני שהמשלחת שהיתה אצלי תבוא לפני הגר"ח זוננפלד, תזדרז איפוא לבוא לפני הרב זוננפלד ומסור לו את דברי אלה. רצוי שהוא ידע על תשובתי".

מה שהרב קוק לא ידע, הוא שממש ברגעים בהם ביקרה אצלו המשלחת, הייתה משלחת נוספת אצל הרב זוננפלד במטרה ליצור בקיעים בין הרבנים ושלא יתדברו ביניהם. אבל מתברר שהרב זוננפלד ענה אותה תשובה: "שאין הוא יכול להתכחש להבטחת הקב"ה, והוא לא יוותר על שעל אדמה מאדמת ארץ ישראל".

גם הרב זוננפלד שלח מיד משלחת לרב קוק להודיע לו על תשובתו והשליחים נפגשו באמצע הדרך מבלי שאף אחד ידע על תשובתו של השני, ובפיהם אותה התשובה.

הוועד הלאומי היה אובד עצות והתנגדותם של הרבנים הפכה את הקערה על פיה, בלעדם אי אפשר היה להביע הסכמה להצעה.

הרב נח גד וינטרוב זצ"ל

הרב קוק והרב זוננפלד זצ"ל

המסמך של הרב נח גד וינטרוב לרב קוק זצ"ל

דואר היום על ההסכם המתגבש

עיתון הארץ אלול תר"צ על ההסכם המתגבש לויתור על הכותל