לאחר סגר ממושך בעקבות הנגיף נפתח מתחם ציון הרשב"י לתפילה • צילום: שוקי לרר