כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א שנמצא בימים אלו במירון התפלל היום ער"ח סיון בבית הכנסת המקובלים שעל גג ציון הרשב"י • צילום: שוקי לרר