למה רבש"ע לא מקפידים על הכללים???, יכול להיות אדם שהוא לא מרגיש כלום! אבל יש לו את הנגיף!!!!