שמחת אירוסי בן כ"ק אדמו"ר מדינוב עם נכדת כ"ק אדמו"ר מקוסון והגה"צ ר' אשר אנשיל קליין ר"מ מכון מהר"ם שיק ואב"ד וואשערהלי • צילום: JDN