ביבי העבריין – כבר הודה באמיתות כל המיוחס לו.
הוא "רק טוען" שפשעיו הם המה בעצם "מעשים טובים ונאצלים" והתגלמות הטוב.
אין ספק שיורשע בכל 3 התיקים.
שאו שערי מעשיהו ראשיכם!!