היועץ המשפטי לממשלה אישר לרבנות הראשית להגיש בקשה לדיון נוסף בבג"ץ בעתירה לאפשר הכנסת חמץ לבתי חולים בפסח בעקבות שקבעה כי לבתי החולים אין סמכות לאסור על הכנסת חמץ בפסח ב"תקווה שהדיון הנוסף יביא לשינוי בהחלטה המצערת"

הרבנות הראשית הגישה בקשה לדיון נוסף בבג"ץ בעתירה לאפשר הכנסת חמץ לבתי חולים בפסח בעקבות הפסיקה המקוממת שקבעה כי לבתי החולים אין סמכות לאסור על הכנסת חמץ בפסח בטענה שהדבר "פוגע בזכויות יסוד ובעיקר באוטונומיה של הפרט ובחופש מדת".

הראשון לציון הרב הראשי לישראל מרן הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, נשיא מועצת הרבנות הראשית, באמצעות ראש לשכתו הרב יצחק אלחרר, פנה בבקשה ליועץ המשפטי לממשלה, ד״ר אביחי מנדלבליט, בבקשה לקיים דיון נוסף בבג"ץ, עקב ההלכה החדשה שנפסקה בעתירה.

בפנייתו הביע הראשון לציון את חששו, כי מעבר לפגיעה בצביונה היהודי של מדינת ישראל – הרי שהכנסת חמץ לבתי החולים במהלך חג הפסח תגרום לשומרי כשרות להדיר את עצמם מבתי החולים תוך הימנעות מקבלת טיפול רפואי, ובכך אף לסכן חלילה את חייהם.

היועץ המשפטי לממשלה ד"ר אביחי מנדלבליט נענה לבקשתו של הרה"ר הראש"ל הגר"י יוסף ואפשר לרבנות הראשית להגיש בקשה לדיון נוסף. ברבנות הראשית הביעו תקווה שהדיון הנוסף "יביא לשינוי בהחלטה המצערת שלא נתנה משקל מספק לצרכיהם של מרבית אזרחי מדינת ישראל – אשר נמנעים מצריכת חמץ ומכל מגע עמו בפסח וכאשר הם נזקקים להתאשפז בבתי החולים בחג הפסח ואשר עשויים להיפגע מכך אנושות".

כזכור, בית המשפט העליון קיבל את העתירה שדרשה לאפשר הכנסת חמץ לבתי חולים בפסח – בהכרעתם של השופטים מזוז וגרוסקופף, נגד דעתו החולקת של השופט הנדל, שסבר כי יש להורות על מחיקת העתירה ולאפשר מציאת פתרון מוסכם עד לחג הפסח הבא.

זעם על פסיקת החמץ: "פוטין כבר יותר דמוקרטי – אקטיביזם על סטרואידים"

"הרבנות הראשית לישראל מצרה מאוד על החלטת בית המשפט העליון להתיר הכנסת חמץ בפסח לבתי חולים" – נמסר אז בהודעה רשמית מדוברות הרבנות הראשית בתגובה לפסיקה המקוממת של בג"ץ. "למרבה הצער, בפסק הדין לא ניתן משקל מספק למרבית אזרחי מדינת ישראל אשר נמנעים מצריכת ומגע עם חמץ בפסח ונזקקים להתאשפז בבתי החולים בחג הפסח והועדפה עמדת המיעוט ובכך נוצרה פגיעה אנושה ברוב הציבור".

"הרבנות הראשית מביעה את חששה כי מעבר לפגיעה בצביונה היהודי של מדינת ישראל, הכנסת חמץ לבתי החולים במהלך חג הפסח תגרום לשומרי כשרות להדיר את עצמם מבתי החולים תוך הימנעות מקבלת טיפול רפואי, ובכך אף לסכן את בריאותם, למרבה הצער וכתוצאה מפסק הדין הרבנות הראשית תתקשה להבטיח מזון כשר בבתי החולים". עוד נמסר כי "בכוונת הרבנות הראשית לפעול להגשת בקשה לבית המשפט לקיים דיון נוסף בתקווה שיביא לשינוי ההחלטה המצערת".