פעילי "פורום חרדים לבריאות" שניצבו בשיא עונת הקורונה (COVID-19), בקו החזית של ההסברה על סכנות הנגיף, זכו להוקרה מיוחדת על השליחות שמילאו בנאמנות • עם היחשפותו למספרים המדאיגים בישובים החרדיים על אחוזי ההידבקויות בנגיף, פעל 'פורום חרדים לבריאות' במספר חזיתות, להטמעת כללי הזהירות וההתמגנות מפני התפרצות בלתי מרוסנת של המגיפה בקרב הציבור.

הפעילות ההסברתית החלה ארבעה ימים לאחר חג הפורים, אז החלו להתברר ניצני התפשטות הנגיף בקהילה. במבצע בהול, רתם הפורום 4 פעילים, שהתייצבו כ-2 חוליות בשני מוקדים מרכזיים בבני ברק ובירושלים, (בירושלים תחת גשמי זלעפות). הפעילים עסקו בהפצת פליירים של הנחיות והוראות משרד הבריאות לשמירת ההיגיינה ולזהירות מהידבקויות. הפעילים, הנמנים על עמיתי "פורום חרדים לבריאות", תודרכו מראש ע"י מומחי הפורום בנתוני בסיס בעל פה, על התפרצות המחלה, חומרתה ואלימותה, על דרכי הגנה והתגוננות, ועל חובת הציות להוראות ולתקנות. הפעילים צוידו גם ב'בריאוטיפים' – המופצים בקביעות כניוזלטר בקרב אלפי מנויי הפורום – אשר הוקדשו בתקופה זו לטיפים לחיזוק המערכת החיסונית.

לפני חג הפסח, ובחולו של מועד, גייס הפורום עמיתים נוספים, שהתפרסו בנקודות שונות בישובים החרדיים: ירושלים, בני ברק, אלעד וביתר, והמשיכו ביתר שאת בפעילות הטמעת כללי הזהירות, תוך כדי חלוקה חינמית של מאות מסכות הגנה מגוונות.

פעילים בני 50-60 שנה, שראו עין-בעין את נחיצות הטמעת ההסברה ותועלתה, נענו להירתם בחפץ לב, דא עקא שהם הביעו חששותיהם מפני שהייה בחוצות בקרבת אנשים שאינם ערים לסכנות, ולא עטויים במסכות ובכפפות. הפורום לא אמר נואש, והשיג עבורם חליפות מגן תקניות, וכך תיקשרו עם הציבור הרחב, ללא היסוס. הפעילים הציגו לעוברים ושבים, כולל לילדים צעירים את הסכנה האורבת רח"ל לכל מי שאינו מקפיד על ההוראות, ואת החובה ההכרחית לנקוט באמצעי התמגנות וזהירות.