הרה"צ רבי ישכר דוב רוקח שליט"א בנו הגדול של כ"ק האדמו"ר ממכנובקא בעלזא שליט"א בקצירת חיטים • צילום: שוקי לרר