השבוע התחילו בישיבת מאור התלמוד בעיר רחובות את הלימודים ע"פ מתווה הקפסולות כאשר ראש הישיבה הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק שליט"א מוסר דברי חיזוק.