המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א בשיחת הכנה למתן תורה בביהמ"ד דחסידי דושינסקיא באשדוד • צילום: יוסי לוי