כ"ק האדמו"ר מנדבורנה שליט"א בשיחת חיזוק לקראת חג מתן תורה ולרגל פתיחת הזמן בהיכלי הישיבות והכוללים בחסידות • צילום: שוקי לרר