כמנהג אדמו"רי בית לעלוב עלה כ"ק האדמו"ר מלעלוב ירושלים שליט"א לתפילת מעריב וספירת העומר במערת שמעון הצדיק בשלושת ימי הגבלה