מה הענין לכתוב את מוצאו? לכל שר ומנכ"ל כותבים מה המוצא?