ניגונים עתיקים באור חדש • מקהלת חסידי סאטמאר בארה"ק חידשה את הניגונים המוכרים של חצר הקודש • האזינו

אהבה רבה


והערב


ניגונים עתיקים באור חדש

מקהלת חסידי סאטמאר בארה"ק חידשה את הניגונים המוכרים של חצר הקודש

מקהלת חסידי סאטמאר הקליטה לראשונה הניגון המוכר 'אהבה רבה' שחובר על המילים ע"י הרה"ג ר' אורי שווארץ שליט"א מקרית יואל בעת ששימש לפני כשלושים שנה כמנהל ת"ת סאטמאר בב"ב.
והחידוש השני התפילה החמימה 'והערב'  בה מתפלל כל אחד על צאצאיו מושרת בניגון 'ממקומך' של חצר הקודש.

מקהלה: סאטמאר'ע קאפעליע אין א"י | סולן: הר"ר שלמה ראזמאן הי"ו | ילד הפלא: מאיר יעקב ברי"א פייערווערגער ני"ו | עיבודים: הר"ר יעקב ביקסנשפאן הי"ו | "אהבה רבה": הרה"ג ר' אורי שווארץ שליט"א – קרית יואל | "והערב": הר"ר משה פייערווערגער הי"ו.