בארגון 'לכשיפוצו מעיינותיך' נערכים לכינוס תורה הגדול בהסטוריה החבדי"ת - הכינוס נערך במתכונת של 24 שעות שיהיו מלאים בדוברים, חלקם יתדיינו באופן של 'חברותא', ובשעות הלילה בארץ הקודש ידברו מחו"ל דוברים באידיש.

מכ"ק מרן האדמו"ר מליובאוויטש ניתנה ההוראה שבכל אחד משלושת הרגלים יערך 'כינוס תורה' בו ישאו דברים הרבנים וראשי הישיבות, הרבי עצמו אף השתתף ושלח בכל שנה פלפול כהשתתפות בכינוס וחלק חלק למשתתפים. בכל אתר ואתר נערכים כינוסים מעין אלו בקהילות אך הפעם בעקבות המצב המיוחד יערך כינוס מרכזי בשידור חי בו ישאו דברים רבנים וראשי ישיבות מרחבי העולם.

הכינוס נערך במתכונת של 24 שעות שיהיו מלאים בדוברים, חלקם יתדיינו באופן של 'חברותא', ובשעות הלילה בארץ הקודש ידברו מחו"ל דוברים באידיש.

הכינוס כולו ידון בענייני הגאולה ו'אחרית הימים' שבתורה