כ"ק הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א בקביעת מזוזה ושיחת הכנה לחג השבועות לכיתות הגבוהות בביהמ"ד הזמני בבניין החדש של ת"ת תפארת בנים מונקאטש בני ברק • צילום נפתלי לרר

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????