הראשון לציון קורא ללמוד בליל שבועות ברציפות ובתענית דיבור כהודאה לבורא עולם: "יש כאלה באים מדברים קצת, שותים קצת, טועמים קצת, יוצאים קצת, וכי זה כבודו של בית כנסת. נקבל עלינו לבוא לבית כנסת ולא נדבר ולא נוציא מילה"

במהלך שיעורו של הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א רבה של ירושלים שנשא מביתו עורר בדברי חיזוק וציין כי עלינו להודות על שבחסדי שמים הקב"ה פתח לנו את בתי המדרשות. "כמה עלינו להודות ולשבח לקודשא בריך הוא שפתח לנו שערי רחמים ובתי כנסיות פתוחים מחדש", פתח הראשון לציון.

"אבל לא נמשיך בדרך שבה היה שזילזלנו בבתי כנסיות, דיברנו, אכלנו, באנו כמו איזה מקום של מפגש חלילה. נקבל עלינו להיות בקדושה וביראה. לפניו נעבוד ביראה ופחד". הראשון לציון קרא ללמוד בליל שבועות ברציפות ובתענית דיבור כהודאה לבורא עולם על חסדיו עמנו.

"עכשיו ליל שבועות נאספים ללמוד כל הלילה. יש כאלה באים מדברים קצת, שותים קצת, טועמים קצת, יוצאים קצת, וכי זה כבודו של בית כנסת. נקבל עלינו לבוא לבית כנסת ולא נדבר ולא נוציא מילה, רק תורה, נגמור את החומש, ונגמור את האידרא רבא, יש לנו ברוך ה' מה להתעסק, אח"כ התפילה. ולנצל גם את היום לקדושה טהרה וזו תהיה התודה וההודאה שלנו להקב"ה", סיים הראשון לציון את דבריו.