נחת לראות ארצינו ארץ זבת חלב ודבש עכשיו בעת הי׳ מדבר שממה כאלפים שנה