התרגשות רבה שררה בקרב חסידי סאטמאר שזכו לחגוג את חג השבועות בעיר קרית יואל בצלו של האדמו"ר שליט"א לאחר שבועות ארוכים שלא זכו הם לשהות במחיצת כ''ק האדמו''ר שליט''א מאז פרוץ נגיף הקורונה.

האדמו"ר מסאטמר שליט"א שראה את הירידה הרוחנית שהמגיפה הביאה החליט מיד אחרי ל"ג בעומר לחגוג את חג השבועות כמו בכל שנה בלי שום שנוים בעיקר עקב כך שהסכנה כבר חלפה, והסכנה הרוחנית התחילה לתת את אותותיה. האדמו"ר שליט"א זימן למעונו את ראשי חברת ההצלה בעיר קרית יואל ושאר שכונות
ולאחר שהוא שמע שאין יותר מיקרי הדבקות שמובלים לבתי החולים זה כבר כחודש ימים הוא החליט לקראת חג השבועות לפתוח הכל כרגיל זאת לאחר הכרעת הממשל על אישור פתיחת בתי הכנסיות.

אמנם כחומרא בדיני נפשות הוחלט שכל זקני החסידים שנמצאים בקבוצת הסיכון וכן אנשים מכל הגילאים שיש להם מחלות רקע, ישבו בתפילות באגף מיוחד בצד דרום שנפתח לראשונה לרגל חג השבועות שם סידרו את המקומות לפי כללי הזהירות.

לאחר תפילת מנחה עלה האדמו"ר שליט"א ליד ארון הקודש ונשא דרשה לרגל פתיחת שערי בית הכנסת, האדמו"ר דיבר בהתרגשות על חסדי הקב"ה בכל התקופה הקשה שעברו בחודשים באחרונים והאדמו"ר ביקש במיוחד שכל אחד יקבל על עצמו לרגל פתיחת שערי בתי הכנסת להתפלל בכל יום בציבור במנין מתחילת התפילה ועד סופה, כמו כן ללכת בכל יום לפני התפילה במקוה טהרה.

בהמשך דבריו עורר האדמו"ר שליט"א כי מוטל על נשות החסידות להתחזק בעניני צניעות ובעיקר בכל מה שקשור בצביעת הפנים. אחרי הדרשה התחילו לשיר שירי הודאה "חסדי השם" על החסד הגדול שזכינו לחזור לבית הכנסת.

בבוקרו של החג ביום הראשון לפני פתיחת ארון הקודש לקריאת התורה דיבר האדמו"ר שליט"א עוד פעם לציבור על חובת ההודאה להשי"ת בימים אלו האדמו"ר אף סיפר במהלך דבריו כי בשנת תקצ"ב אחרי שהיתה מגיפה גדולה בסביבות פרשבורג ומרנא ה'חתם סופר' זיע"א אמר אז שכל אחד ואחד חייב לברך ברכת הגומל בשם ומלכות גם אלו שלא נחלאו ולכן אמר החת"ס שאחד יברך להוציא את כולם "הגומל לחייבים טובות שגמלינו כל טוב והציבור יענה "מי שגמלינו כל טוב הוא יגמלנו כל טוב סלה" בלשון רבים ולכן גם היום האדמו"ר אמר שאחד יברך בלשון הזה להוציא את כל הקהל הקודש ואז פצחו כל העם בשירה וזמרה "הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדך" ואכן לפני התחלת אקדמות קרא האדמו"ר שליט"א לאחד מחשובי הקהילה לברך בשם כולם.

הטישים והתפילות בשני ימי החג נערכו כמו כל שנה מלבד טיש נעילת החג שנערכה מוקדם יותר מכל שנה כדי למנוע תיעוד ממעמד הטיש, ואכן סיימו את טיש נעילת החג הרבה לפני צאת החג. בשל המצב לא התקיים מעמד ה'באגלייטן' הנערך מידי שנה.

בתוך כך העליות של החג נמכרו לנגידים בסכום כולל של למעלה ממיליון דולר לטובת בניית האגף החדש לבית המדרש, בשב"ק העליות ניתנו לחתנים המתחתנים בשבוע הקרוב. כמו כן במהלך השבת עבר הרבי באגף המיוחד של זקני החסידים ואיחל להם 'גוט יו"ט'.