כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים ירושלים שליט"א יצא השבוע לקצירת חיטים לקראת הפסח של שנת תשפ"א יחד עם קבוצה מחסידיו