רק לחשוב על זה שאם זה היה חרדים כבר היה סגר!!!
צבועים נמאסתם