שערי עיתוני היהדות החרדית ליום חמישי, י"ב בסיון ה'תש"פ