היכן צולמה התמונה התשיעית?
ליד נהר, אחת לפני התמונה האחרונה.
מקום יפה מאוד