כ"ק האדמו"ר מספינקא שליט"א ערך את שלוחנו לרגל הילולת זקינו הרה"ק בעל ה'חקל יצחק' מספינקא זי"ע • צילום: שוקי לרר