מעמד פדיון פטר חמור והבאת ראשית הגז וזרוע לחיים והקיבה לכהן כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א שנערך ע״י ארגון טוב וחסד - בנינו ליתומים בהנהלת הרב יעקב אליעזר שישא הי"ו