סוגיות בגאולה - ספר חדש מבית "לכשיפוצו מעיינותיך": אוסף מיוחד של שיעורים עיוניים בענייני גאולה ומשיח, שנמסרו מפי חשובי הרבנים והמשפיעים במסגרת "המעגל העולמי" ללימוד ענייני משיח וגאולה שנערך במסגרת "כינוס תורה" המרכזי, אסרו חג השבועות.

מה זאת בעצם "תורה חדשה מאיתי תצא"?
מה הכוונה "מסירות נפש על משיח"?
"שתי תקופות בימות המשיח" – מה הנפקא מינא להלכה?
האם נצטרך להקריב קורבן חטאת על החטאים בזמן הגלות?
דיונים מעמיקים סוגיות אלו, כמו גם סוגיות רבות נוספות, בספר החדש – "סוגיות בגאולה".

הכינוס תורה התקיים למשך 24 שעות והיה גדוש בפלפולים תורניים שנפרשים על עמודים רבים ומן הראוי לתת להם במה מכובדת שיוכלו לעיין בהם שוב וללומדם. את הספר יפארו דבריהם של היושבים בכותל המזרח החב"די ויש בפלפולים שמובאים בו הרבה תוכן שיכול לסקרן כל אברך ממוצע.