עכשיו שאני רואה כמה זה פוגע בהםזה בטוח יהיה ככהזה שהלכתם עם לפיד ופירון ככה זה שהצדקתם את שלטון 'החוק' המרושע ועכשיו התנפלתם שוב על החרדים כאחרוני האנטישמיים

המדינה/ריבונות/סיפוח תפגע רק בגובים לחברי האיחוד הלאומי וידידי בנט אל תדאגו מבחינה ביטחונית זה רק יטיב יהיה שם בעל בית ועל כל פעולה ישלמו ביוקר