איך הרב נדבק אם במשך תקופה ארוכה לא יצא לציבור הרחב ??