איפה המסיכות
לא מבין מדובר בראשי קהילות עם אלפי חסידים,
קצת דוגמה אישית………………………..