זלזול באינטלגנציה.
או יותר נכון – התאמה לאינטלגנציית מצביעי הליכוד.
מטפלים בסימפטום עם ודאיות מובטחת לנפילה חוזרת.