אם הישיבות בראשות מרן ראש הישיבה הגר"י אונגרישר שליט"א.
תודה על הכתבה.
תביאו עוד דברים מעין אלו!